چرخ دنده کرانویل و پینیون

در بیشتر تجهیزات مکانیکی چرخدنده به عنوان عضوی مهم و تاثیر گذار جهت انتقال قدرت استفاده می شوند. چرخدنده ها و یا به عبارت دیگر گیربکس وظیفه تغییر گشتاور و دور حاصل از موتور را دارد.توان حاصل موتور برای قطعه مورد نظر کافی است ولی دور آن زیاد است و گشتاور آن پایین است.گیربکس(از نوع کاهنده) وظیفه کاهش دور و افزایش کشتاور را برعهده دارد.اکثر گیربکس ها موجود در صنعت ،کاهنده هستند و برخی از گیربکس ها نیز برای افزایش دور استفاده می شود.

چرخ دنده کرانویل و پینیون

تغییر دور با استفاده از انواع مختلف چرخدنده حاصل می شود که هر کدام موارد استفاده مختلفی دارند و برا اساس نوع کاربرد گیربکس ، از چرخدنده بهینه استفاده می گردد.
همه چرخدنده ها با هر نوع ظاهر و کاربرد یک جزء مشترک به نام دندانه دارند که علاوه بر جلوگیری از لغزش باعث می شود محاسبات آن راحت تر و بین اجزاء گیربکس هارمونی بوجود می آورد.
مهمترین نکته در انتخاب چرخدنده نسبت چرخدنده می باشد که وظیفه که گشتاور ، نیرو و سرعت خروجی را تعیین می کند.شکل ظاهری چرخدنده نیز کاربرد آنرا مشخص می کند.حالت دنده در یک چرخدنده نوع درگیری دندانه ها را تعیین و به طبع آن نوع استفاده و زاویه شفت و رودی و خروجی را تعیین می گردد.
چرخ دنده ها به طور کلی با یکی از اهداف زیر ساخته می شود.
1. تغییر جهت دوران
2. ، تبدیل و انتقال محور حرکت( حرکت دورانی به خطی و برعکس و انتقال محور دوران)
3. افزایش یا کاهش دور و گشتاور
4. هماهنگ سازی حرکت دو محور متفاوت

از پارامترهای مهم چرخدنده می توان به نسبت دنده ، دایره گام ، مدول ، تعداد دنده و زاویه فشار اشاره کرد.

چرخدنده ها با یک دیدگاه به چرخدنده های داخلی و خارجی تقسیم می شوند.تعدادی از انواع چرخدنده های خارجی در زیر به همراه تصویر نمایش داده شده است.

1. چرخدنده ساده
2. چرخدنده اسپیرال (هلیکال)
3. چرخدنده مخروطی
4. چرخدنده مخروطی مارپیچ و هیپوییدی (پینیون کرانویل)
5. چرخدنده های حلزونی
6. چرخدنده شانه ای
7. چرخدنده جناغی

چرخ دنده کرانویل و پینیون