گیربکس نیروگاه ها


سیمترو به گیربکس هایی هستند که با استفاده از چرخدنده های محرک مرکزی ، خروجی موتور های با دور بسیار زیاد را به دور کم تبدیل می کنند.
اصلی ترین خصوصیت گیربکس های سیمترو ، طراحی و در نظر گرفتن آنها برای عمر بالا است که به دلیل کیفت بالای قطعات ، ضرایب ایمنی ، طراحی قابل اعتماد ، تعمیرات آسان ، دسترسی آسان برای بازرسی ، عمر بالای قطعات نسبت به سایر گیربکس ها به ویژه با استفاده از چرخدنده های ، محیطی حاصل می گردد.
این گیربکس ها از یک سیستم مجزا برای پشتیبای از حرکت های آهسته موتور نیز بهره می برد.این سیستم کمک می کند با حرکت آهسته اجزای گیربکس و موتور در بهترین و دقیقترین موقعیت قرار گیرند و پس از تعمیرات استارت موتور در بهترین موقعیت انجام گیرد.

گیربکس نیروگاه ها

از دیگر مزایای این گیربکس می توان به:
سیستم ساده روانکاری ، توان کم مورد نیاز برای پمپ ها ، مقدار کم آب برای خنک کاری ، بهره وری و بازده بالا ، عمر بالا و تعمیرات ناچیز اشاره کرد که این گیربکس ها را ایدآل برای آسیاب ها میکند.بعضی از این گیربکس ها عمری بیش از 70 سال داشته اند و هنوز در حال سرویس دهی هستند

گیربکس نیروگاه ها